• ddn_brochures_zorgfomules-2
  • ddn_brochures_zorgfomules-1
  • ddn_brochures_zorgfomules-3
  • ddn_brochures_zorgfomules-4

Ontwerp brochures zorgformules DDN

In opdracht van:
De Drie Notenboomen

Ontwerp:
Frans Meijer

Ontwerp brochure voor de zorgformule van:

Thomashuizen
De Thomashuizen is een kleinschalige woonvoorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Herbergier
De Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen.

ZorgButler
De ZorgButler is een woonconcept voor zelfstandig wonende ouderen met een zekere zorgvraag.

Thomas op Kamers
Thomas Op Kamers is een woonconcept voor zelfstandig wonende volwassenen met een lichte verstandelijke beperking