cover_dataloods

De Dataloods en zijn machinekamer 2016

INLEIDING TOT DE BRP

Ontwerp:
Omslag

In opdracht van:
Wolters Kluwer, Deventer

ISBN: 9789013136104

Dit boek is bedoeld voor het onderwijs over de Basisregistratie Personen (BRP). Een basisregistratie die de komende jaren een technische verandering ondergaat. Worden nu nog onder de nieuwe Wet basisregistratie personen technische voorzieningen gebruikt die deel uitmaakten van het GBA-stelsel, over enkele jaren worden deze voorzieningen alle vervangen door nieuwe centrale en gemeentelijke voorzieningen die tezamen een geheel nieuw stelsel vormen,
het BRP-stelsel.

Het boek helpt de gebruiker om de bevaarbare waterwegen te vinden in deze in eerste instantie moeilijk navigeerbare wateren.

In dit boek krijgen cursisten de instrumenten aangereikt die hen in staat stellen om goed om te gaan met de BRP. De auteurs hanteren hierbij de metafoor ‘de Dataloods en zijn machinekamer’. Met behulp van deze vergelijking leert de cursist de BRP kennen, zodat hij een Dataloods kan worden voor burgers en overheidsinstellingen. Het boek geeft eveneens inzicht in de nieuwe rol die is weggelegd voor de Dataloods. Hij is straks één van de gidsen in BRP-land voor burgers en gebruikers zoals het UWV WERKbedrijf, en voor gerechtsdeurwaarders. Deze gebruikers zullen straks hun weg veel sneller kunnen vinden dan op dit moment het geval is, door het gebruik van online bevraging (ofwel, in navigatietermen, met GPS).

Het boek helpt de cursist een beetje stroomopwaarts. Meer dan een stukje stroomopwaarts kan het niet zijn. Het is een inleiding; volwaardig Dataloods is de cursist pas na het opdoen van ervaring bij burgerzaken of publieksdiensten.

Auteurs:
Geert Deenen, Ger Lütter en Ronald Zijlstra