• index_2016
  • ogs_2016
  • vgs_2016

Omslagen Jaarboeken over vervoer gevaarlijke stoffen 2016

Ontwerp:
Omslag Index vervoer gevaarlijke stoffen 2016
Omslag Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
Omslag Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2016

In opdracht van:
Sdu uitgevers bv, Den Haag

In de Index vervoer gevaarlijke stoffen 2016 zijn praktische stoffenlijsten opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en binnenwateren. De Index is onder meer een betrouwbare gids bij het vinden van de juiste benamingen en gegevens van een stof, het invullen of controleren van vervoersdocumenten, en de classificatie van gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

De uitgave Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen voorziet reeds tientallen jaren in een grote behoefte. Voor hulpverleners is het van levensbelang om direct te weten welke maatregelen zij moeten nemen om de gevolgen van een ongeval zo klein mogelijk te doen zijn.

Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2016 levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de verplichtingen waaraan u moet voldoen om gevaarlijke stoffen veilig over de weg te vervoeren. Het boek baseert zich daarbij op de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: het ADR 2015. De uitgave is bedoeld voor al diegenen die betrokken zijn bij de processen rondom het vervoeren van gevaarlijke stoffen.