cover_Omgevingswet

Ontwerp Omgevingswet

TEKST EN UITLEG

Ontwerp:
Omslag

In opdracht van:
Wolters Kluwer, Deventer

De regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening, de gebieds- en projectontwikkeling, het bouwen, het milieu, de natuurbescherming, het waterbeheer, het cultureel erfgoed en andere aspecten van de fysieke leefomgeving is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Al geruime tijd wordt dit complex van regelgeving aangeduid met de term omgevingsrecht. De term ‘Omgevingswet’ is dan ook een logische benaming voor de wet die op 17 juni 2014 in ontwerp bij de Tweede Kamer is ingediend.

ISBN: 978-9013-13207-6