cover_Ruimte_provinciaalbeleid

Ruimte voor provinciaal beleid

Ontwerp:
Omslag

In opdracht van:
Wolters Kluwer, Deventer

Wat is de rol van Statenleden wanneer het provinciebestuur zijn projecten heeft voorbereid door burgers actief bij de voorbereidingen te betrekken?

ISBN: 978-9013-12774-4