• toxic_congresbrochure-1
  • toxic_congresbrochure-2

Brochure Toxic congres Vervangingsbeleid 2017

Ontwerp:
Brochure, 4 pagina’s A4 in full-colour

In opdracht van:
Sdu uitgevers bv/Toxic, Den Haag

Welke concrete stappen moet u nemen voor een goed vervangingsbeleid?
Werken met CMR-producten (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) brengen grote risico’s met zich mee. Daarom bent u verplicht om deze chemische producten, indien mogelijk, te vervangen.
Maar welke stappen moet u nu concreet doorlopen om tot een goed vervangingsbeleid te komen.