• vgs_omslag_2018-1
  • vgs_omslag_2018-2
  • vgs_omslag_2018-3

Ontwerp advertentie ‘Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2018’

Ontwerp:
Full-colour omslag

In opdracht van:
Sdu uitgevers bv, Den Haag

ISBN:
978-90-12-40106-7

Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2018 levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de verplichtingen waaraan u moet voldoen om gevaarlijke stoffen veilig over de weg te vervoeren. Het boek baseert zich daarbij op de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: het ADR 2017. De uitgave is bedoeld voor al diegenen die betrokken zijn bij de processen rondom het vervoeren van gevaarlijke stoffen.