cover_arbo-milieu

De kwaliteit van milieu- en arbozorg


Ontwerp:
Omslag

In opdracht van:
Kluwer, Deventer

ISBN:
9789014091174

Auteurs:
Drs. H.J. Doeleman en ir. J.G.V. Maas

Vanaf 1995 zijn bedrijven verplicht een volledig of gedeeltelijk milieuzorg-systeem in te voeren. Ook de roep om arbozorg(systemen) klinkt steeds luider. Dit heeft geleid tot een consistente set van normen voor de arbo- en milieuzorgsystemen. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat er talloze parallellen zijn met de concepten, de aanpak en de vormgeving van systemen voor kwaliteitszorg. Bedrijven die reeds aan de slag zijn met het INK-managementmodel of de Balanced Scorecard of al over een kwaliteitszorgsysteem beschikken, komen dan ook sneller tot een milieu- of arbozorgsysteem. De ervaring leert dat integratie van de milieu-, kwaliteits- en arbozorg in de bedrijfsvoering goed mogelijk is.

In dit boek wordt de invoering en de vormgeving van een geheel of gedeeltelijk geïntegreerd milieu-, kwaliteits- en arbozorgsysteem belicht. Naast een -praktische handleiding met een theoriegedeelte is het een werkboek met de nieuwste checklists, vragenlijsten en richtlijnen.

Deze zesde druk bevat de meest recente ontwikkelingen uit de wetgeving op het gebied van de milieu- en arbozorg. De richtlijnen en de terminologie op het vakgebied kwaliteitszorg zijn aangepast aan de actuele situatie, specifiek wat betreft de nieuwe norm ISO 9001 (2000) en de veranderingen in het INK-managementmodel. Ook zijn nieuwe bedrijfskundige benaderingen op het gebied van human resource management, risicomanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen.