• greenprint
  • greenprint2
  • greenprint3
  • greenprint4
  • greenprint5
  • greenprint6

Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit!

Ontwerp en opmaak:
Omslag en binnenwerk
Nederlands- en engelstalige versie

In opdracht van:
Vogelbescherming Nederland, Zeist

Voor het Nederlandse natuurbeleid is 2016 een belangrijk jaar. Er liggen nu kansen om de uitvoering van natuurbeleid een positieve flinke (en noodzakelijke) impuls te geven. Zowel de evaluatie van de werking van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (Fitness Check) als de tussentijdse evaluatie van de Europese Biodiversiteitsstrategie geven daar aanleiding toe. Bovendien wordt op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming van kracht.

Een effectief en goed uitgevoerd natuurbeleid is hard nodig. Een beleid dat een goede bescherming van natuur en landschap waarborgt en anticipeert op kansen en bedreigingen voor soorten en ecosystemen is immers een belangrijke voorwaarde voor natuurbehoud en -herstel. Nederland kan een voorbeeld worden voor de rest van Europa, met een natuur die floreert, bedrijvigheid en een bevolking van maar liefst 17 miljoen mensen die hier naar hun zin wonen, werken en van de natuur genieten.

Bekijk hier de online brochure

Leave a Reply