cover_omgevingswet_kort-bestek

Omgevingswet in kort bestek

OP WEG NAAR NIEUWE REGELGEVING VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING


Ontwerp:
Omslag

In opdracht van:
Vakmedianet, Alphen aan den Rijn

ISBN:
978-9492-61010-2

Auteur:
Mr. dr. ing. G.J. Kremers

De voorbereiding op de Omgevingswet is in volle gang. Verwacht wordt dat de stelselherziening in 2021 van kracht wordt. Vanaf dat moment is de Omgevingswet over het benutten en beschermen van onze fysieke leefomgeving het wettelijke kader voor milieubelastende activiteiten, water- en bouwactiviteiten en andersoortige activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Nu al wordt volop ge√ęxperimenteerd met de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt.