cover_vergunningvrij-bouwen

Vergunningvrij bouwen


 

Ontwerp:
Omslag

In opdracht van:
Vakmedianet, Alphen aan den Rijn

ISBN:
978-9492-61042-3

Auteurs:
ir. R. Bleeker, ir. H.C.M. van Egmond

 

Voor u ligt de tweede, herziene versie van het Handboek Vergunningvrij bouwen. De eerste versie was geschreven in 2010 bij de inwerkingtreding van de Wabo. Een tweede versie was eigenlijk niet voorzien voordat de Omgevingswet in werking zou treden. Nu die wet is uitgesteld tot (ten minste) 2021 leek het ons nuttig om het oorspronkelijke handboek toch te actualiseren. Niet alleen vanwege de vele vragen die we nog steeds krijgen over dit onderwerp, maar zeker ook vanwege de aanpassingen die eind 2014 zijn doorgevoerd.