• covers_e-diensten-1
  • covers_e-diensten-2

Omslagenreeks e-Dienstverlening

Ontwerp:
Omslag Dossier workflow
ISBN: 9789012580939
Auteurs: F. Kuiper, D. Koster, A. Damstra en W. Keller

Omslag Het midoffice
ISBN: 9789012119900
Auteurs: M. Roovers, F.J. Kuiper, W.J. Keller

In opdracht van:
Sdu uitgevers bv, Den Haag

Zaakgericht werken

Digitale documenten en processen vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van allerlei organisaties, waaronder gemeenten. Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar functionaliteiten en applicaties ter ondersteuning van digitaal documentbeheer en digitale processen, bij onder meer gemeenten. Hierbij spelen zaaksystemen en applicaties rondom enterprise content management, recordmanagement en documentmanagement een centrale rol. Er zijn vele zeer verschillende documentmanagementsystemen (DMS) op de markt. In het onderhavige onderzoek zijn in een laboratoriumopstelling zeven van deze pakketten handson geëvalueerd aan de hand van een evaluatieraamwerk.

Het midoffice

Elektronische dienstverlening vormt tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het dienstverleningsspectrum van allerlei organisaties, waaronder gemeenten. Hierbij wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van een zogeheten midoffice voor de (ont)koppeling van fronten backoffice. De midofficearchitectuur is geschikt voor alle organisaties die worstelen met de actuele problematiek rondom elektronische dienstverlening, het klantgeoriënteerd en vraaggestuurd inrichten van het frontoffice (kantelen) en het ontsluiten van het productgeoriënteerde backoffice en de bijbehorende (legacy)systemen.