• ddn_brochure-1
  • ddn_brochure-2
  • ddn_brochure-3
  • ddn_brochure-4
  • ddn_brochure-5
  • ddn_brochure-6

Ontwerp en opmaak brochure

VAN VISIONAIR BELEID TOT CONCRETE UITWERKING

In opdracht van:
De Drie Notenboomen

Ontwerp:
Frans Meijer

Formaat:
210 x 210 mm

De zorg in Nederland kan je vergelijken met een landschap dat continu in beweging is. Daar waar de grote krachten zoals het klimaat bepalend zijn voor de koers, zijn de kleine natuurelementen aan zet om de concrete vormen vast te leggen. Behoud, aanpassing en vernieuwing tekenen de toekomst.

In dit plaatje vergelijken we de overheid graag met het klimaat. Wij zien onszelf als vormgevers van het uitzicht.

Ten opzichte van de ons omringde landen kunnen we het beleid in de zorg gerust visionair noemen: het speelt in op hedendaagse en toekomstige uitdagingen zoals het groeiende consumentengedrag, de vergrijzing, de toenemende kostprijs van de specialistische zorg, specialistische zorg, e-Health…

Kort en krachtig samengevat streeft het beleid van de overheid naar:

1. Een zorg die betaalbaar is voor iedere medemens die er om vraagt

2. Een zorg die toegankelijk is en niemand uitsluit

3. Een zorg die van hoge kwaliteit is en levert wat de zorgvrager ervan verwacht

Drie krachtige pijlers waarbij respect voor de mens centraal staan. Zet daarnaast de ambitie van

De Drie Notenboomen om de zorg beter, leuker en goedkoper te maken, en we kunnen stellen dat we samen werk maken van een zorg die gericht is op de wensen en behoeften van het individu.