• covers_sont-reeks-1
  • covers_sont-reeks-2

Omslagenreeks SONT-reeks

Ontwerp omslagen:
Kwaliteit op maat, IT-projecten beheersen met de radar-methode
ISBN: 9789012582605
Auteurs: André Boeters en Bert Noordman

Communicatiegeoriënteerde Informatiemodellering FCO-IM
ISBN: 9039524181
Auteurs: Guido Bakema, Jan Pieter Zwart en Harm van der Lek

In opdracht van:
Sdu uitgevers bv, Den Haag

Kwaliteit op maat

Kwaliteit op maat biedt u een praktische, direct bruikbare aanpak om uw product- en proceskwaliteit concreet te maken en te realiseren. Ruim vijf jaar na het uitkomen van de eerste druk van dit boek blijkt de noodzaak van zo’n aanpak nog dagelijks in de praktijk. In vijf stappen leert u de risico’s identificeren en beheersen die verbonden zijn aan product en proces. Dat gebeurt aan de hand van de RADAR-methode. Deze methode is ontstaan vanuit de praktijk en is een aanvulling op bestaande ontwikkelmethoden.

FCO-IM

FCO-IM, dat in dit boek in de breedte en diepte behandeld wordt, is een krachtige en breed inzetbare methode voor informatiemodellering en relationeel gegevensbankontwerp. Het is gebaseerd op het inzicht dat informatiemodellering niet beoogt de werkelijkheid zelf te modelleren, maar de communicatie over de werkelijkheid. Informatiesystemen zijn immers hulpmiddelen om de communicatieprocessen in bedrijven en organisaties te ondersteunen. Ten aanzien van terminologie, modelleringsconstructen, schematechnieken en werkwijze bouwt FCO-IM voort op de methode NIAM.